Aplikáciu D.Signer/XAdES verzia 3.0.0.0 + XML plugin + Browser plugin + aktuálnu podpisovú politiku si môžete nainštalovať z Ústredného portálu verejnej správy:

- Ak nemáte nainštalovanú novú podpisovú politiku urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.1 platnú od 3.12.2013 do 3.12.2017, môžete si ju nainštalovať (zoznam schválených podpisových politík môžete pozrieť na stránke Národného bezpečnostného úradu)