VŠEOBECNÉ PODANIE - NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE ÚČTUJÚCE V SÚSTAVE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Adresát podania

Za obdobie od
Za obdobie do
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie do
Účtovná závierka


Jazyková verzia podania


Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Popis príloh

Čakajte prosím