OZNÁMENIE
o dátume schválenia účtovnej závierky
Za obdobie od
Za obdobie do
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie do
Účtovná závierka


Typ účtovnej závierky


Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Čakajte prosím