VŠEOBECNÉ PODANIE - OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPIERMI ÚČTUJÚCI PODĽA SLOVENSKÝCH PREDPISOV

Adresát podania

Typ účtovnej závierky


Za obdobie od
Za obdobie do
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie do
Účtovná závierkaJazyková verzia podania


Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Sídlo obchodníka s cennými papiermi

Popis príloh

Čakajte prosím