VŠEOBECNÉ PODANIE - PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY ÚČTUJÚCE V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Adresát podania

Typ účtovnej závierky


Za obdobie od
Za obdobie do
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie do
Účtovná závierka



Jazyková verzia podania


Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Popis príloh

Čakajte prosím