SÚVAHA
(v celých eurách)
Učtovná jednotka
Identfikačné údaje
Daňové identifikačné čislo *
IČO
SK NACE *
Sídlo účtovnej jednotky
Číslo telefónu
Číslo faxu
Účtovná závierka
Typ závierky *