VŠEOBECNÉ PODANIE - REGISTER

Adresát podania

Identifikačné údaje daňového subjektu


Fyzická osoba

Právnická osoba

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby

Údaje k spoplatnenému podaniu
(Znížená sadzba - elektronické podanie)

Po odoslaní podania bude do schránky na PFS aj ÚPVS zaslaný príkaz na úhradu správneho poplatku.Obsah podania

Dokumenty podania

Pridať Odobrať

Popis príloh

Pridať Odobrať
Čakajte prosím