Oznámenie prideleného identifikačného čísla (GIIN)
na účely dohody FATCA
V prípade, že registrujete GIIN v termíne do 30.6., máte povinnosť podať Oznámenie FATCA
v termíne do 30.6. za predchádzajúci kalendárny rok. Bližšie informácie sú v poučení.

Údaje o daňovníkovi
Obchodné meno (Názov) *
Sídlo
Upozorňujeme na správne vyplnenie GIIN pre potrebu overenia v IRS.
GIIN sponzorovanej entity
Pridať Odobrať
Čakajte prosím