Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba bez sprostredkovateľa)/oznámenie
(Request for exclusion from import scheme (NETP without intermediary))
Čakajte prosím