Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastúpenej sprostredkovateľom
pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz/oznámenie zmeny údajov
(Request for Registration for NETP with or without intermediary for special scheme - import scheme, correction of registration or identification details)
Identifikačné údaje (Identification)
Zastúpenie sprostredkovateľom (Representation by intermediary)


/
Kontaktné údaje zdaniteľnej osoby (Contact)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla (Full postal address)
Kontaktná osoba (Contact person)
Bankové informácie (Bank Account Information)
Prevádzkarne v iných krajinách EÚ (Fixed establishements in other EU countries)
Predchádzajúca prevádzkareň / Nasledujúca prevádzkareň Pridať Odobrať      Prejsť na  prevádzkareň 
Predchádzajúce alebo aktuálne používané individuálne...
Pridať Odobrať
Zmena krajiny identifikácie - okrem nového ČŠI (SR) (Change country of identification-except for new ČŠI (SR))
Vyhlásenie (Declaration)

Čakajte prosím