Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie/oznámenie zmeny údajov
(Request for Registration for special scheme - non-union scheme, correction of registration or identification details)

Identifikačné údaje (Identification details)
Kontaktné údaje zdaniteľnej osoby (Contact)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla (Full postal adress)
Kontaktná osoba (Contact person)
 
Bankové Informácie (Bank Account Information)
Previously used or is currently using individual VAT identification number(s) allocated by the Member State of identification in accordance with Articles 362, 369d or 369q of Directive 2006/112/EC if the taxable person has previously used or is currently using one of these schemes
Pridať Odobrať
Už ste uskutočnili dodávky v rámci osobitnej úpravy? Ak áno, nižšie uveďte prvý dátum. (Have you already carried out supplies under the special scheme? If yes, please indicate the first date of supply below.) *


Vyhlásenia (Declaration)


Čakajte prosím