SPRIEVODNÝ LIST PRE NAHLÁSENIE PLATOBNÝCH ÚDAJOV DO CESOP
podľa § 70a zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(Cover Letter for Reporting of Payment data to CESOP)
(under the Article 70a of the Act No 222/2004 Coll. on value added tax as amended)
Položky označené * sú povinné. (Items marked with * are mandatory.)

Typ podania (Submission type) *Informácie o oznamujúcom poskytovateľovi platobných služieb (Information on the Reporting Payment Service Provider)
[01] Typ identifikačného čísla (Type of Identification number) *Kontaktné údaje (Contact information)
Adresa sídla (Head Office Address)
Reportované obdobie (Reported period)
Identifikačné údaje k nadrozmernému podaniu (Information on submissions with a large attachment)
Čakajte prosím