Vyhlásenie vylúčeného prevádzkovateľa platformy DAC7/DPI
podľa §22m ods.7 zákona č.250/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“)
A. Informácie o vylúčenom prevádzkovateľovi platformy
Identifikačné údaje
Adresa sídla
Pridať Odobrať
B. Vyhlásenie vylúčeného prevádzkovateľova platformy
Týmto oznamujem, že platforma uvedená v riadku [03] nebola v oznamovacom období uvedenom v riadku [10] využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu podľa § 22h písm. o) zákona.

Čakajte prosím