Vyhlásenie oznamujúceho prevádzkovateľa platformy DAC7/DPI
podľa §22i ods. 3 zákona č.250/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“)
A. Informácie o oznamujúcom prevádzkovateľovi platformy
Identifikačné údaje
Adresa sídla
Pridať Odobrať
B. Informácie o oznamujúcom prevádzkovateľovi platformy, ktorý podal informácie podľa § 22i ods. 1
V zmysle § 22i ods. 3 zákona vyhlasujem, že informácie uvedené podľa § 22i ods. 1 podal za mňa nižšie uvedený oznamujúci prevádzkovateľ platformy:
Identifikačné údaje
Adresa sídla
Pridať Odobrať

Čakajte prosím