Oznámenie DAC7/DPI
podľa § 22i ods. 2 a ods. 5 zákona č.250/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“)
(DAC7/DPI Filing)
under the Article 22i (2) and (5) of the Act No 250/2023 Coll. amending the Act No 442/2012 Coll. on International Assistance and Cooperation in Tax Administration as amended (hereinafter referred to as ‘the Act No 442/2012’)
A. Informácie o oznamujúcom prevádzkovateľovi platformy (Information on the Reporting Platform Operator)
Identifikačné údaje (Identification)
Adresa sídla (Head Office Address)
Pridať OdobraťIdentifikačné údaje k nadrozmernému podaniu (Information on submissions with a large attachement)
Čakajte prosím