Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI a oznámenie o zmene údajov
podľa § 22j ods. 1 zákona č.250/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“)
A. Informácie o oznamujúcom prevádzkovateľovi platformy


Identifikačné údaje
Adresa sídla
B. Informácie podľa § 22i ods. 1 zákona

Čakajte prosím