Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať
osobitnú úpravu mimo Únie/oznámenie
(Request for exclusion from non Union scheme)

Dátum žiadosti (Date of application) *
Čakajte prosím