Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať
osobitnú úpravu pre dovoz
(zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom)/oznámenie
(Request for exclusion from import scheme (NETP with intermediary))Dátum žiadosti (Date of application) *
Čakajte prosím