Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať
osobitnú úpravu pre Úniu/oznámenie
(Request for exclusion from Union scheme)Dátum žiadosti (Date of application) *
Čakajte prosím