Vyhlásenie DAC6
podľa § 8c 4) alebo § 8c 7) zákona č. 305/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon")
A. Informácie o povinnej osobe (sprostredkovateľ alebo používateľ) podľa § 8f písm. a) zákona *


Fyzická osoba
1. DIČ (ak bolo pridelené)
2. Meno *
4. Titul
5. Dátum narodenia
3. Priezvisko *
 
 
6. Miesto narodenia
7. Obchodné meno
8. Rezidencia na daňové účely *
Adresa
9. Ulica
10. PSČ
11. Mesto
12. Štát
Právnická osoba
1. DIČ *
3. Rezidencia na daňové účely *
Adresa
4. Ulica
5. PSČ
6. Mesto
7. Štát
Povinná osoba je: *


B. Informácie o oznamovanom opatrení
Týmto vyhlásením potvrdzujem, že informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f zákona už podal sprostredkovateľ/používateľ (fyzická/právnická osoba): *


Fyzická osoba
1. DIČ (ak bolo pridelené)
2. Meno *
4. Titul
5. Dátum narodenia *
3. Priezvisko *
 
 
6. Miesto narodenia *
7. Obchodné meno
8. Rezidencia na daňové účely *
Adresa
9. Ulica
10. PSČ
11. Mesto
12. Štát
Právnická osoba
1. DIČ
3. Rezidencia na daňové účely *
Adresa
4. Ulica
5. PSČ
6. Mesto
7. Štát
C. Spoločné vyhlásenie
Toto spoločné vyhlásenie predkladám ako spoločný zástupca nasledujúcich sprostredkovateľov podľa § 8c ods. 4 zákona alebo používateľov podľa § 8c ods. 7 zákona (fyzické/právnické osoby):
Fyzická osoba
1. DIČ
2. Meno *
4. Titul
5. Dátum narodenia *
3. Priezvisko *
 
 
6. Miesto narodenia *
7. Obchodné meno
8. Rezidencia na daňové účely *
Adresa
9. Ulica
10. PSČ
11. Mesto
12. Štát
Predchádzajúca FO / Nasledujúca FO Pridať Odobrať      Prejsť na  fyzickú osobu 
Právnická osoba
1. DIČ
3. Rezidencia na daňové účely *
Adresa
4. Ulica
5. PSČ
6. Mesto
7. Štát
Predchádzajúca PO / Nasledujúca PO Pridať Odobrať      Prejsť na  právnickú osobu 
D. Iné
Čakajte prosím