Oznámenie FATCA
[01]
[02]
[03]
Údaje o daňovníkovi
[04]   Obchodné meno *
Sídlo
[05]
[07]
[06]
[08]
[09]
Prehlásenie
Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia postupuje pri vykonávaní preverovania účtov podľa postupov uvedených v dohode FATCA, vyznačí "prehlásenie DueDiligence“.
Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia postupuje pri vykonávaní preverovania účtov podľa iných obdobných pravidiel, použitie ktorých umožňuje dohoda FATCA (§ 12 ods. 2 zákona č. 359/2015 Z.z.), vyznačí „prehlásenie non-DueDiligence“.
 Čakajte prosím