Správa DAC4/CbCR
podľa § 22b ods. 1 zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
[01]
Údaje o daňovníkovi
[02]   Obchodné meno / Názov *
Sídlo
[03]
[05]
[04]
[06]
[07]
Údaje o nadnárodnej skupine podnikov
[08]   Názov nadnárodnej skupiny podnikov
[09]
[10]
Nasledujúcu časť formulára vypĺňa daňovník len v prípade, ak sa naň vzťahujú ustanovenia § 22c ods. 2, ods. 3 alebo ods. 4 zákonaČakajte prosím