VŠEOBECNÉ PODANIE PRE FINANČNÚ SPRÁVU
Platnosť tejto verzie formulára skončila 31.12.2014, na podávanie všeobecných podaní pre FS použite verzie platné pre rok 2015. Podania realizované touto verziou po 1.1.2015 budú zo strany FS odmietnuté.

Adresát podania

Typ subjektu


Daňový subjekt

Identifikácia daňového subjektu


Fyzická osoba

Právnická osoba

Subjekt spotrebnej dane

Identifikácia subjektu SPD
Typ účtovnej závierky


Za obdobie od
Za obdobie do
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie do
Účtovná závierka
Jazyková verzia podania


Účtovná jednotka

Identifikácia účtovnej jednotky

Identifikácia správcovskej spoločnosti

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby/adresa účtovnej jednotky

Obsah podania

Zoznam príloh

Čakajte prosím