Daňové priznanie k DPH, úprava pre Úniu
(VAT return - Union scheme)
1 Identifikačné údaje (Identification)
Zdaňovacie obdobie (VAT return period)

2 a,b Dodania uskutočnené z členského štátu identifikácie (Supplies from Member State of Identification)
 
<< / >> Pridať dodanie (Add delivery) Odobrať dodanie (Remove delivey)      Prejsť na  dodanie (delivery) 
2 c,d Dodania uskutočnené zo stálych prevádzkární v ostatných členských štátoch alebo dodanie tovarov odoslaných alebo prepravených z iných krajín (Services supplied from a Member State of Establishment or supplies of goods dispatched or transported from another Country)
 
 
 
 
 
<< / >> Pridať dodanie (Add delivery) Odobrať dodanie (Remove delivery)      Prejsť na  dodanie (delivery) 
2e Celková suma DPH (VAT Return Grand Total)
3 Opravy predchádzajúcich daňových priznaní (najviac 3 roky) (Corrections to previous VAT Return (max. 3 years))
Zdaňovacie obdobie
(VAT return period)
Štvrťrok (Quarter)
 
Rok (Year)
Členský štát spotreby
(MS of Consumption)
Celková suma DPH vyplývajúca z opráv
k dodaniam resp. poskytnutiam
(Total VAT Amount resulting from corrections of supplies (€))
Pridať (Add) Odobrať (Remove)
4 DPH splatná za každý členský štát spotreby (Balance of VAT due for each Member state of Consumption)
Členský štát spotreby
(MS of Consumption)
Celková suma DPH vrátane korekcií za predchádzajúce obdobia
(Total VAT Amount due including corrections of previous returns (€))
Pridať Odobrať
5 Celková suma splatnej DPH (Total Amount of VAT due)
Čakajte prosím