Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky - DAC7
(General filing for DAC7)

Adresát podania (Addressee)

Identifikačné údaje daňového subjektu (Identification)


Fyzická osoba (Natural person)

Právnická osoba (Legal person)

Adresa trvalého pobytu / Adresa sídla (Address)Obsah podania (Content)

Dokumenty podania (Documents of submission)

Pridať Odobrať

Popis príloh (Description of attachments)

Pridať Odobrať
Čakajte prosím