VŠEOBECNÉ PODANIE - SPOTREBNÉ DANE
Platnosť tejto verzie formulára bola ukončená. Na podávanie použite novšiu verziu formulára. Podania realizované touto verziou budú odmietnuté.

Adresát podania

Identifikačné údaje subjektu SPD

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby

Údaje k spoplatnenému podaniu
(Znížená sadzba - elektronické podanie)
 
 

Po odoslaní podania bude do schránky na PFS aj ÚPVS zaslaný príkaz na úhradu správneho poplatkuObsah podania

Dokumenty podania

Pridať Odobrať

Popis príloh

Pridať Odobrať
Čakajte prosím