Oznámenie
o účtoch používaných na podnikanie platiteľa
podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „bankový účet“)
Údaje o platiteľovi
Identifikačné číslo pre DPH *
SK


Fyzická osoba
Právnická osoba

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby

Čísla bankových účtov vedených u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb
Číslo bankového účtu vedeného u tuzemského poskytovateľa platobných služieb
 
Majiteľ účtu (vyplní sa, ak je vyznačená položka Účet patriaci inej osobe)
Fyzická osoba
Právnická osoba
Predchádzajúci účet / Nasledujúci účet Pridať účet Odobrať účet      Prejsť na  účet 
Číslo bankového účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb


 


Majiteľ účtu (vyplní sa, ak je vyznačená položka Účet patriaci inej osobe)
Fyzická osoba
Právnická osoba
Predchádzajúci účet / Nasledujúci účet Pridať účet Odobrať účet      Prejsť na  účet 
Čakajte prosím