Daňové priznanie
podľa § 68ca ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
VAT return
according to § 68ca par. 7 of Act no. 222/2004 Coll. on value added tax, as amended
Osobitná úprava uplatňovania dane (Special scheme)Identifikačné číslo pre daň pre uplatňovanie osobitnej úpravy (VAT identification number for special scheme)
 
 
Zdaňovacie obdobie
(VAT return period)
Mesiac (Month)
 
 
Štvrťrok (Quarter)
 
 
Rok (Year)
Dátum začiatku obdobia
(Start date of the tax period)
Dátum konca obdobia
(End date of the tax period)
Suma DPH vyplývajúca z opráv
k dodaniam tovarov a služieb
(The amount of VAT resulting from corrections for the supply of goods and services)
Pridať (Add) Odobrať (Remove)
Celková suma
Čakajte prosím