Všeobecné podanie OSS
(General submission for OSS)

Adresát podania (Addressee)

Identifikačné údaje daňového subjektu (Identification)


Identifikačné číslo (Identification Number)
IČ DPH (VAT Identification Number)
Identifikačné číslo pre DPH s predponou IM (Trader VAT Identification Number with the prefix IM)
Osobitné identifikačné číslo pre DPH s predponou EU (Individual VAT Identification Number with the prefix EU)
Identifikačné číslo sprostredkovateľa s predponou IN (Intermediary VAT Identification Number with the prefix IN)

Fyzická osoba (Individual)

Právnická osoba (Legal person)

Adresa trvalého pobytu / Adresa sídlaObsah podania (Content)

Dokumenty podania (Documents of submission)

Pridať Odobrať

Popis príloh (Description of attachments)

Pridať Odobrať
Čakajte prosím