Daňové priznanie k DPH, úprava pre dovoz
(VAT return - Import scheme)
1 Identifikačné údaje (Identification)
Zdaňovacie obdobie (VAT return period / Year)

2 Dodanie uskutočnené z členského štátu identifikácie (Supplies from Member State of Identification)
 
<< / >> Pridať dodanie (Add delivery) Odobrať dodanie (Remove delivey)      Prejsť na  dodanie (delivery) 
3 Opravy predchádzajúcich daňových priznaní (najviac 3 roky) (Corrections to previous VAT Return (max. 3 years))
Zdaňovacie obdobie
(VAT return period)
Mesiac (Month)
 
Rok (Year)
Členský štát spotreby
(Member State of Consumption)
Celková suma DPH vyplývajúca z opráv
k dodaniam resp. poskytnutiam
(Total VAT Amount resulting from corrections of supplies (€))
Pridať (Add) Odobrať (Remove)
4 DPH splatná za každý členský štát spotreby (Balance of VAT due for each Member state of Consumption)
Členský štát spotreby
(MS of Consumption)
Celková suma DPH vrátane korekcií za predchádzajúce obdobia
(Total VAT Amount due including corrections of previous returns (€))
Pridať Odobrať
5 Celková suma splatnej DPH (Total Amount of VAT due)
Čakajte prosím