OZNÁMENIE
o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovníkovi členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu
01 - Daňové identifikačné číslo vyplácajúceho zástupcu

Typ vyplácajúceho zástupcu
Druh oznámenia
Za obdobie

I. ODDIEL - VYPLÁCAJÚCI ZÁSTUPCA

Fyzická osoba
02 - Priezvisko
03 - Meno
04 - Titul
Právnická osoba lebo iná osoba
05 - Názov alebo obchodné meno
Adresa
06 - Ulica
07 - Číslo
08 - PSČ
09 - Obec

II. ODDIEL - KONEČNÝ PRÍJEMCA ÚROKOVÉHO PRÍJMU

10 - Daňové identifikačné číslo
11 - Priezvisko
12 - Meno
13 - Dátum narodenia
16 - Ulica
18 - PSČ
14 - Miesto narodenia
17 - Číslo
19 - Obec
15 - Kód krajiny
 
 
20 - Kód krajiny
ÚROKOVÝ PRÍJEM
21 - Číslo bankového účtu (IBAN, iné) alebo identifikácia cenného papiera (ISIN, iné), z ktorého plynie úrokový príjem
22 - Číslo bankového účtu (IBAN, iné), v prospech ktorého bol pripísaný úrokový príjem
23 - Spôsob vyplatenia úrokového príjmu
24 - Druh úrokového príjmu
25 - Kód meny
26 - Hrubý úrokový príjem
Predchádzajúci konečný príjemca / Nasledujúci konečný príjemca Pridať Odobrať      Prejsť na  konečného príjemcu 

III. ODDIEL - PRÍJEMCA ÚROKOVÉHO PRÍJMU, INÝ AKO KONEČNÝ PRÍJEMCA ÚROKOVÉHO PRÍJMU

27 - Názov príjemcu úrokového príjmu
28 - Ulica
29 - Číslo
30 - PSČ
31 - Obec
32 - Kód krajiny
ÚROKOVÝ PRÍJEM
33 - Spôsob vyplatenia úrokového príjmu
34 - Druh úrokového príjmu
35 - Kód meny
36 - Hrubý úrokový príjem
Predchádzajúci iný príjemca / Nasledujúci iný príjemca Pridať Odobrať      Prejsť na  iného príjemcu 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú správne a úplné.
Čakajte prosím