BB06

Typ formulára:
Stav elektronického dokumentu:
Modifikácia je možná po zrušení všetkých podpisov!
Formulár vyžaduje nasledujúce povinné dokumenty:
 
Formulár vyžaduje nasledujúce povinné objekty:
 
 
Daný typ formulára sa nedá uložiť ako koncept. Je potrebné vyplniť niektoré položky formulára.
 
Inštalácia podpisovacích komponentov